ขับเคลื่อนโดย Blogger.

เทคนิคการเขียนเรซูเม่ (Resume)

วันอังคารที่ 10 กันยายน พ.ศ. 2556

1.กระชับและรัดกุม
Resume ที่ดี ควรเขียนให้กระชับ ชัดเจน หลีกเลี่ยงการใช้ย่อหน้ายาวเกินไป และควรประกอบไปด้วยรายละเอียดข้อมูลที่จำเป็นและเป็นประโยชน์กับคุณเอง โดยไม่ควรให้ยาวเกิน 1 หน้ากระดาษ A4  หรือ ยกเว้นว่า ถ้ามีข้อมูลที่สำคัญหรือเป็นประโยชน์จริงๆ และไม่สามารถจบได้ใน 1 หน้า ก็อาจยาวเป็น 2 หน้าได้ แต่ถ้าหากข้อมูลนั้น ไม่ได้เป็นประโยชน์หรือไม่เกี่ยวข้องกับตำแหน่งงานที่คุณจะสมัครงานเลยก็ไม่ควรให้ยาว 1หน้าจะดีที่สุด
2. เลือกใช้คำที่ดึงดูดน่าสนใจ
 การใช้ภาษาใน Resume นับว่าเป็นสิ่งสำคัญมาก Resume ที่ดีจะต้องชัดเจน อ่านง่าย และสามารถทำให้ผู้อ่านเข้าใจในเวลาอันรวดเร็ว โดยควรเน้นใช้คำที่เน้นถึงความสามารถ ความสำเร็จที่ผ่านมาและให้ละการใช้คำประธาน เช่น “กระผม” หรือ “ดิฉัน” รวมถึง หลีกเลี่ยงการใช้รูปแบบประโยคแบบถูกกระทำ
3. ย้ำเน้นให้เห็นประสบการณ์ความสามารถของตัวคุณ
 - อย่าเขียนให้คลุมเครือ ควรเขียนในสิ่งที่สามารถพิสูจน์ได้อย่างชัดแจ้ง เช่น “สามารถเพิ่มยอดขายจากปีที่ผ่านมาถึง 20 % เป็นต้น
 - ควรซื่อสัตย์ เขียนแต่สิ่งที่เป็นจริงเท่านั้น ไม่ควรเขียนเท็จหรือโอ้อวดจนเกินจริง เพราะสามารถจับผิดได้ไม่ยากในขั้นตอนการสัมภาษณ์งานหรือหากโอกาสคุณโชคดี ได้งานทำก็อาจถูกเชิญออกได้ภายหลัง หากข้อเท็จจริงปรากฏขึ้น
4. อย่าละเลยรูปร่างหน้าตาของ Resume
 Resume เป็นสิ่งที่จะสร้างความประทับใจครั้งแรกให้กับผู้ว่าจ้าง ดังนั้น Resume ที่จะดึงดูดผู้อ่านจึงไม่ได้ขึ้นอยู่กับถ้อยคำที่คุณบรรจงแต่งลงไปใน Resume เท่านั้น แต่คุณยังต้องให้ความสำคัญด้วยว่า จะทำอย่างไรเพื่อให้ถ้อยคำเหล่านั้นมีค่ามากขึ้นมาด้วย

หัวข้อที่ต้องมีในการเขียน Resume
1. วัตถุประสงค์ ตำแหน่ง ขอบเขตของลักษณะงานที่ต้องการ
2. ข้อมูลส่วนตัว ชื่อ – นามสกุล, ที่อยู่ รหัสไปรษณีย์, หมายเลขโทรศัพท์
3. ประสบการณ์ เรียงจากปัจจุบันย้อนไปอดีต
4. วุฒิการศึกษาเรียงจากหลังสุดไป
5. กิจกรรมนอกหลักสูตร,งานสังคม,กิจกรรมชุมชน
6. ความสามารถพิเศษ, งานอดิเรก
7. ความสำเร็จ,จากประสบการณ์การทำงาน,ในระหว่างเรียน,ผลงาน,ทุนการศึกษา
8. ข้อมูลส่วนบุคคล,บุคลิก,ลักษณะเด่นที่มีประโยชน์ต่องาน
9. ผู้รับรอง/บุคคลอ้างอิง
10. รูปถ่ายหน้าตรง 1 หรือ 2 นิ้ว แต่งกายสุภาพเหมาะสม